Colofon

Uitgever
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
Telefon: 0475 - 386 480
Telefax: 0475 - 386 499

Eindredactie
Drs. Leo Reyrink

Voorlichting
Dipl.Ing.agr. Silke Weich

Idee, advies, vormgeving, web-editing en cms
initial interactive gmbh
buero fuer digitale medien
Schinkelstraße 38-40
D-40211 Düsseldorf
Duitsland
tel. 0 (049) 211 - 9357075
fax 0 (049) 211 - 9357073
www.ini-i.de

Fotografie
H.-G. Wende
A. Raedts
H. Glader
Dr. K. Hömberg
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Aansprakelijkheid
Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette wijst er uitdrukkelijk op toe, dat deze niet verantwoordelijk is of gesteld kan worden voor de vorm en inhoud van websites die via links kunnen worden bezocht. Verantwoordelijk voor inhoud van de verlinkte websites zijn de aanbiedende organisaties zelf. Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette draagt zorg voor de juistheid van de op zijn websites weergegeven informatie en gegevens. Desondanks kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie of anderszins rechten worden ontleend aan de geboden informatie.

Copyright/alle rechten voorbehouden
Mededelingen die in het menu-venster over ons zijn opgenomen kun vrij worden gebruikt. Fotos kunnen slechts na de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke fotografen worden benut. De aanbieder kan wijzigingen en fouten in de geboden informatie niet persé uitsluiten.

Stand
01.01.2015