Landschaftshof Baerlo, Nettetal-Leutherheide


Instantie: Arbeitsgemeinschaft Biotopschutz e.V im Kreis Viersen.

Baerlo 14a
D-41334 Nettetal-Leutherheide
tel: 0(049)-2153-972972
fax: 0(049)-2153-972972Op de Landschaftshof Baerlo kunnen bezoekers in een prachtig landschap kennis maken met het cultureel erfgoed van het Nederrijnse cultuurlandschap. Scholieren kunnen hier in het „groene klaslokaal“ leren wat de werkelijke betekenis van natuur en landschap is.

Openingstijden:
1 mei – 30 september
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur, gedurende de zomermaanden ook op donderdag en zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur.
1 oktober – 30 april
Zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
De plantsoenen zijn voor de bezoekers vrij toegankelijk.
Groepen en schoolklassen kunnen op afspraak buiten de reguliere openingstijden worden rondgeleid of een bezoek brengen aan de uitkijktoren (afspraak maken met de heer Bernd Rosenkranz onder voornoemd telefoonnr.)

Entree gratisLandschaftshof Baerlo is het bezoekerscentrum van de werkgemeenschap Biotopschutz gelegen langs het beekdal van de Nette dichtbij de Kleine de Wittsee. Doel van de werkgemeenschap is het beheer van landschapselementen en voorlichting die vooral gebaseerd zijn op vrijwilligerswerk.
De schoolkinderen die hier worden ontvangen leren waar het bij land- en tuinbouw en het natuurbeheer op aan komt. Dit gebeurt hier ook door zelf actief de handen uit de mouwen te steken.

Rond de Landschaftshof wordt een actieve bijdrage geleverd aan het behoud van het in meerdere eeuwen ontstane en kenmerkende agrarische cultuurlandschap. Daartoe worden jaarlijks meer dan 500 knotwilgen in het Grenspark geknot. Knotwilgen waren vroeger niet alleen voor de natuur belangrijk maar hadden vooral voor de mens een betekenis als leverancier van bouw- en vlechtmateriaal, brandhout en als veevoer. Om knotwilgen voor het landschap te behouden worden ze tegenwoordig opnieuw aangeplant en onderhouden.

De fraaie boerentuin wordt op traditionele wijze onderhouden. Bezoekers kunnen hier ideeën en inspiratie opdoen voor hun eigen tuin. Perken met planten die grondstoffen leveren én in de regio een eeuwenlange traditie hadden (bijv. vlas) tonen de bezoeker welke betekenis deze planten hadden. Zij zetten wellicht aan tot een omdenken tot een sterker gebruik van natuurlijke grondstoffen.Op de Landschaftshof zijn verder enkele Schotse Hooglanders. Dit is een oud huisdierras, die voor de moderne veehouderij niet geschikt is, maar vanwege zijn robuust karakter (geringe eisen aan het voer) uitermate geschikt is als landschapsbeheerder voor het open houden van graslandvegetaties. Bovendien zijn ze erg vredelievend en derhalve bij een bezoek goed te bewonderen.

Voor het bekijken van de onder bescherming staande natuur is een uitkijkplatform gebouwd.
De boerderij beschikt over verschillende tentoonstellingsruimten waarin afwisselend exposities worden getoond. Bovendien vinden hier regelmatig lezingen en evenementen plaats (zie evenementenprogramma van het Grenspark Maas-Swalm-Nette). De fietsroute binnen de gemeente Nettetal „Vom Landschaftshof zum Textilmuseum, eine Fahrradtour über 6 Stationen“ kent ook een beginpunt op de Landschaftshof Baerlo.


Activiteiten